Vadesan

El projecte
Vadesan és el vademècum de salut natural més extens i documentat del nostre mercat. Es una guía web de complements alimentosos adreçada a professionals de farmàcia, herbolari i terapeutes que ofereix informació actualitzada dels productes a la venda, així com dades tècniques i científiques dels principis actius i les seves indicacions terapèutiques.

Com hi hem repercutit
La FHP ha aportat el finançament necessari per a ultimar el desenvolupament de la plataforma web, completar la base de dades, executar les proves pilot i dur a terme la primera fase de comercialització. Actualment s’està donant suport en la cerca de finançament i la revisió del  model de negoci, per fer front a la fase d’expansió de l’empresa.

Els emprenedors

  • Isabel Merino aporta el l’expertesa i el coneixement del mercat en el sector dels CA / Herbolari, i detecta la necessitat d’un recurs com Vadesan que aporti informació experta al professional de la salut.
  • Ricard Hernàndez aporta el coneixement de la tecnologia, defineix el model de negoci i du a terme el desenvolupament del producte/plataforma.
Sector Salut
Any de creació 2014
Estat actual Inicialitzada comercializació.
Model de negoci
en procés de revisió i ampliació.
Treballadors 2 directes
Web www.vadesan.com