FAQs

Què és Emprenta?
Emprenta és la convocatoria de projectes de la Fundació Hope Projects. Des de 2013, la Fundació Hope Projects i els membres del seu Patronat busquen projectes amb un impacte a la societat.

Té cabuda el meu projecte?
S’admeten tota mena d’idees relacionades amb la creació de productes o serveis. L’única condició bàsica és que l’activitat de l’empresa impliqui la creació de llocs de treball en l’àmbit local. Com a requisits es demana majoria d’edat (18 anys), ser ciutadà/na de la comunitat europea o estranger amb permís de treball vigent.
Si igualment, tens dubtes sobre si el teu projecte té cabuda, pots escriure’ns a projectes@emprenta.cat i t’assessorarem.

Quins criteris es segueixen per a valorar els projectes?
Aquests són els criteris que seguim a Emprenta per a valorar el teu projecte:

  • Previsió de llocs de treball
  • Viabilitat econòmica prevista
  • Que sigui realitzable en àmbit local
  • Interès comercial dels productes o serveis proposats
  • Originalitat, aspectes innovadors de les propostes
  • Bondat mediambiental de la proposta, especial atenció als projectes relacionats amb les “3 Rs” (reducció, reutilització, reciclatge).
  • Altres aportacions d’interès social

Què pot aportar Emprenta al meu projecte?
Emprenta i la Fundació Hope Projects miren d’aportar valor als projectes seleccionats a través de l’experiència dels professionals que formen el patronat i amb finançament.
Cada projecte té les seves particularitats, pel que l’aportació realitzada serà diferent en cada cas.

Què obté Emprenta del meu projecte?
Així com l’aportació d’Emprenta és diferent per a cada projecte, també ho serà la relació amb els emprenedors i el projecte. Les idees sempre seran dels autors així com qualsevol registre de propietat intel·lectual o patent